Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ngày ban hành:20/04/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:05/06/2018
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20-4-2018
Người ký:
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực