Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành:Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:24/10/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:24/10/2018
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Quyết định
Số hiệu:3210/QĐ-BTNMT
Người ký:Trần Hồng Hà
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực