Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
Thuộc tính VB
VB liên quan
STTTên văn bảnNgàyLoại liên quan
Văn bản này không có văn bản liên quan