Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:22/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:10/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Nghị định
Số hiệu:158/2018/NĐ-CP
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực