Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:29/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:30/11/2018
Ngày hết hiệu lực:15/01/2019
Loại văn bản:Quyết định
Số hiệu:48/2018/QĐ-TTg
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực