Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành:VPCP
Ngày ban hành:23/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:06/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:01/2018/TT-VPCP
Người ký:Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực