Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:16/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:01/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Nghị định
Số hiệu:156/2018/NĐ-CP
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực