Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:28/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:11/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Nghị định
Số hiệu:159/2018/NĐ-CP
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực