Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Cơ quan ban hành:Bộ Công thương
Ngày ban hành:21/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:07/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:48/2018/TT-BCT
Người ký:Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực