Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Tải về
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ngày ban hành:19/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:20/11/2018
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Quyết định
Số hiệu:2190/QĐ-BTC (2018)
Người ký:Trần Quân
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực