Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành:Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:15/11/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:01/01/2019
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:15/2018/TT-BTTTT
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực