Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
15475/TCHQ-TXNK
20/09/2018
Áp dụng
20/09/2018
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
21215/QĐ-TTg
20/09/2018
Áp dụng
20/09/2018
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường nối đường cao tốc nội bài - lào cai đến thị trấn sa pa theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (bot)
327/2018/TT-BCT
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
41205/QĐ-TTg
19/09/2018
Áp dụng
25/09/2018
Quyết định điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
52736/QĐ-TCHQ
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
65446/TCHQ-GSQL
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
75459/TCHQ-GSQL
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
828/CT-TTg (2018)
18/09/2018
Áp dụng
18/09/2018
Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
927/CT-TTg (2018)
17/09/2018
Áp dụng
21/09/2018
Chỉ thị một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
1038/2018/QĐ-TTg
05/09/2018
Áp dụng
22/10/2018
Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-Ttg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-Ttg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng th
118406/VPCP-ĐMDN
05/09/2018
Áp dụng
05/09/2018
V/v điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg
12115/2018/NĐ-CP
04/09/2018
Áp dụng
20/10/2018
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
13996/QĐ-TTg
10/08/2018
Áp dụng
10/08/2018
Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14285/TB-VPCP
09/08/2018
Áp dụng
09/08/2018
Tông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
15985/QĐ-TTg
08/08/2018
Áp dụng
08/08/2018
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
1633/2018/QĐ-TTg
06/08/2018
Áp dụng
20/09/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
17807/QĐ-TTg
03/07/2018
Áp dụng
03/07/2018
1895/2018/NĐ-CP
30/06/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
1997/2018/NĐ-CP
30/06/2018
Áp dụng
01/07/2018
Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
2014/CT-TTg (2018)
25/05/2018
Áp dụng
25/05/2018
Chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại