Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 345 container theo (danh sách đính kèm). 

(HQ Online)-Hiện nay tại cảng Tân cảng Cái Mép – Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 97 container theo (danh sách đính kèm). 

(HQ Online)-Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT), cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), Công ty Liên doanh Dịch vụ container Quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 307 container theo (danh sách đính kèm). 

(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng (07 container) nhập khẩu tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Quy Nhơn, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (Chi tiết theo Danh sách hàng tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn đính kèm). 

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo tới các tổ chức, cá nhân liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu tính đến ngày 29/10/2018 tổng cộng 42 container  (gồm 37 container phế liệu (đính kèm phụ lục 1) và 5 container hàng tiêu dùng (đính kèm phụ lục 2)

(HQ Online)- Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).

(HQ Online)- Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 29/9/2018 đến ngày 30/9/2018.

(HQ Online)-Căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 thắng 6 năm 2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng vi phạm đang lưu giữ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
(HQ Online)-Thực hiện theo điều 8 thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông tin về lô hàng tòn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 62 container nhựa phế liệu các loại (danh sách đính kèm).
(HQ Online)-Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).
(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 24 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo