Skip Ribbon Commands
Skip to main content
(HQ Online)-Hiện nay tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tồn đọng 02 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
(HQ Online)-Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 11 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan (danh sách đính kèm) theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
(HQ Online)-Thực hiện Kế hoạch số 8898/KH-HQHP ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc kiểm soát và xử lý các lô hàng phế liệu quá thời hạn khai hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 4 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.

(HQ Online)- Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tổ chức bán lô hàng thịt trâu đông lạnh bị tịch thu như sau:

(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong (Danh sách đính kèm) có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang - phường 4 quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh.
(HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS: VietFracht, TaSa NorthFreight, Tân Tiên Phong, Hải An, và Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm). (Số liệu tính đến hết Quý II năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại các kho CFS).
(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 54 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
(HQ Online)- Hiện nay tại cảng Tân cảng Cái Mép – Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 02 container theo (danh sách đính kèm).
(HQ Online)-Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP. Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết quý II năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng Nam Đình Vũ).
Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo