Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
1162/2018/NĐ-CP
30/11/2018
Áp dụng
15/01/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
248/2018/QĐ-TTg
29/11/2018
Áp dụng
30/11/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
3161/2018/NĐ-CP
29/11/2018
Áp dụng
15/01/2019
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
4160/2018/NĐ-CP
29/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
5159/2018/NĐ-CP
28/11/2018
Áp dụng
11/01/2019
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
647/2018/QĐ-TTg
26/11/2018
Áp dụng
10/01/2019
Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
7158/2018/NĐ-CP
22/11/2018
Áp dụng
10/01/2019
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
8125/2017/NĐ-CP
16/11/2018
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
9156/2018/NĐ-CP
16/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
10155/2018/NĐ-CP
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
11154/2018/NĐ-CP
09/11/2018
Áp dụng
09/11/2018
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
1245/2018/QĐ-TTg
09/11/2018
Áp dụng
25/12/2018
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
1344/2018/QĐ-TTg
08/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14151/2018/NĐ-CP
07/11/2018
Áp dụng
07/11/2018
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
15153/2018/NĐ-CP
07/11/2018
Áp dụng
24/12/2018
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
16150/2018/NĐ-CP
07/11/2018
Áp dụng
24/12/2018
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
1743/2018/QĐ-TTg
01/11/2018
Áp dụng
20/12/2018
Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ hống ngành sản phẩm Việt Nam
1842/2018/QĐ-TTg
25/10/2018
Áp dụng
10/12/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19148/2018/NĐ-CP
24/10/2018
Áp dụng
15/12/2018
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
20147/2018/NĐ-CP
24/10/2018
Áp dụng
01/01/0001
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải