Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN QUỐC HỘI BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
169/2018/QH14
08/11/2018
Áp dụng
01/01/0001
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2580/2018/UBTVQH14
04/10/2018
Áp dụng
01/01/0001
Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3579/2018/UBTVQH14
26/09/2018
Áp dụng
01/01/0001
Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
435/2017/QH14
12/06/2017
Áp dụng
12/06/2017
Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
584/2016/NĐ-CP
01/07/2016
Áp dụng
01/07/2016
Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
6108/2016/QH13
09/04/2016
Áp dụng
01/07/2016
Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
7107/2016/QH13
06/04/2016
Áp dụng
01/09/2016
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
8105/2016/QH13
06/04/2016
Áp dụng
01/01/2017
Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
9104/2016/QH13
06/04/2016
Áp dụng
01/07/2017
Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13
10106/2016/QH13
06/04/2016
Áp dụng
01/07/2016
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13
11103/2016/QH13
05/04/2016
Áp dụng
01/07/2017
Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13
12102/2016/QH13
05/04/2016
Áp dụng
01/06/2017
Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13
1311/2016/UBTVQH13
08/03/2016
Áp dụng
01/09/2016
Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý thị trường
14101/2015/QH13
27/11/2015
Áp dụng
01/07/2016
Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13
15100/2015/QH13
27/11/2015
Áp dụng
01/07/2016
Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13
1697/2015/QH13
25/11/2015
Áp dụng
01/01/2017
Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
1796/2015/QH13
25/11/2015
Áp dụng
01/07/2015
Luật Trưng cầu ý dân của Quốc hội, số 96/2015/QH13
1895/2015/QH13
25/11/2015
Áp dụng
01/07/2016
Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13
1992/2015/QH13
25/11/2015
Áp dụng
01/07/2016
Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13
2091/2015/QH13
24/11/2015
Áp dụng
01/01/2017
Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13