Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
148/2018/TT-BCT
21/11/2018
Áp dụng
07/01/2019
Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
24326/QĐ-BCT
19/11/2018
Áp dụng
20/07/2018
Quyết định số 4326/QĐ-BCT ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Công nghệ kim loại Châu Á
344/2018/TT-BCT
15/11/2018
Áp dụng
01/01/2019
Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
44244/QĐ-BCT
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Quyết định số 4244/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công thương về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
54243/QĐ-BCT
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Quyết định số 4243/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công thương về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
64086/QĐ-BCT
30/10/2018
Áp dụng
30/10/2018
Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
74085/QĐ-BCT
30/10/2018
Áp dụng
30/10/2018
Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
83720/QĐ-BCT
11/10/2018
Áp dụng
11/10/2018
Quyết định ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019 - 2020
93720/QĐ-BCT (2018)
11/10/2018
Áp dụng
11/10/2018
Quyết định ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019 - 2020
103720/QĐ-BCT (2018)
11/10/2018
Áp dụng
11/10/2018
Quyết định 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
1134/2018/TT-BCT
11/10/2018
Áp dụng
26/11/2018
Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
1231/2018/TT-BCT
05/10/2018
Áp dụng
20/11/2018
Thông tư số 31/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
1330/2018/TT-BCT
01/10/2018
Áp dụng
15/11/2018
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
1428/2018/TT-BCT
27/09/2018
Áp dụng
15/11/2018
Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
1527/2018/TT-BCT
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
1626/2018/TT-BCT
14/09/2018
Áp dụng
29/10/2018
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tư do ASEAN - Hàn Quốc
1725/2018/TT-BCT
12/09/2018
Áp dụng
26/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
1824/2018/TT-BCT
31/08/2018
Áp dụng
09/10/2018
Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
1910/2018/TT-BCT
24/05/2018
Áp dụng
15/07/2018
Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
2001/2018/TT-BCT
19/03/2018
Áp dụng
19/03/2018
Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân