Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới ban hành
VĂN BẢN TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
STTSố công vănNgàyNội dung
114087/BTC-TCHQ (2018)
14/11/2018
Áp dụng
01/01/0001
Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan v/v Nộp giấy phép CITES khi làm thủ tục XK, tái xuất
23442/QĐ-GC
24/10/2018
Áp dụng
31/10/2018
Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3873/QĐ-HQĐNg
22/10/2018
Áp dụng
22/10/2018
Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK
43094/QĐ-TCHQ
15/10/2018
Áp dụng
15/10/2018
Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
570/QĐ-TXNK
12/10/2018
Áp dụng
04/11/2018
Quyết định ban hành quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ
62804/QĐ-TCHQ
26/09/2018
Áp dụng
26/09/2018
Quyết định số 2804/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
71254/QĐ-TTg
26/09/2018
Áp dụng
26/09/2018
Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018- 2020
85475/TCHQ-TXNK
20/09/2018
Áp dụng
20/09/2018
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
92736/QĐ-TCHQ
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
105446/TCHQ-GSQL
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
115459/TCHQ-GSQL
19/09/2018
Áp dụng
19/09/2018
V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
122284/BKHCN
15/09/2018
Áp dụng
15/09/2018
Quyết định số 2284/BKHCN ngày 15/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu
132713/QĐ-TCHQ
14/09/2018
Áp dụng
14/09/2018
Quyết định số 2713/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty SX KD hàng XNK Nam Phương
142666/QĐ-TCHQ
10/09/2018
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định số 2666/QĐ-TCHQ ngày 10/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
152665/QĐ-TCHQ
10/09/2018
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định số 2665/QĐ-TCHQ ngày 10/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
162664/QĐ-TCHQ
10/09/2018
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định số 2664/QĐ-TCHQ ngày 10/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
172532/QĐ-TCHQ
28/08/2018
Áp dụng
28/08/2018
Quyết định số 2532/QĐ-TCHQ ngày 28/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc di chuyển, thu hẹp kho ngoại quan của Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần
182528/QĐ-TCHQ
28/08/2018
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định số 2528/QĐ-TCHQ ngày 28/8/2018 về Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
192525/QĐ-TCHQ
27/08/2018
Áp dụng
27/08/2018
Quyết định số 2525/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế
202503/QĐ-TCHQ
23/08/2018
Áp dụng
07/09/2018
Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa NK theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ