Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HOÀN THUẾ

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • NGUYỄN MINH TUẤN
 • TX Dĩ An, Bình Dương

Câu hỏi tư vấn

(27/10/2018 8:34 SA )

 • Chính sách thuế
 • HOÀN THUẾ
 • Thân chào các anh chị tổ tư vấn, em có câu hỏi xin được trình bày như sau. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất xuất khẩu và đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định hiện hành. Khi thực hiện kiểm tra sau thông quan, phát hiện doanh nghiệp có lượng tồn thực tế cao hơn so với lượng tồn khai báo Hải quan. Trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào ạ. Sẽ cập nhật lại lượng khai báo Hải quan theo thực tế hay sẽ ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên phần chênh lệch ạ. Trường hợp thực hiện ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên lượng chênh lệch, vậy doanh nghiệp có được hoàn thuế khi lượng nguyên liệu, vật tư bị ấn định thuế được xuất khẩu ra nước ngoài. Thực tế phần nguyên liệu, vật tư bị ấn định thuế cũng không tiêu thụ nội địa ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Trả lời tư vấn

(04/12/2018 2:20 CH )

 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  Về việc xử lý đối với lượng nguyên vật liệu chênh lệch so với số liệu đã khai báo hải quan: Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012); khoản 3 điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013; khoản 1 điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; điều 48, điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 27, khoản 38 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này, cơ quan Hải quan sẽ ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT và các thuế khác có liên quan đến nguyên vật liệu nhập khẩu trên phần lượng chênh lệch tồn thực tế cao hơn so với lượng tồn khai báo.

  Về việc hoàn thuế đối với phần nguyên vật liệu đã bị ấn định thuế: - Đối với các nguyên vật liệu thuộc tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/09/2016: hiện không có văn bản hướng dẫn xử lý trường hợp này cũng như không có quy định cụ thể về hồ sơ hoàn thuế như ý kiến công ty đã nêu.

  - Đối với các nguyên vật liệu thuộc tờ khai nhập khẩu từ ngày 01/09/2016: Căn cứ Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế nếu đáp ứng cơ sở để hàng hóa được xác định hoàn thuế theo khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và thực hiện hồ sơ hoàn thuế đúng theo khoản 5 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.

  Như vậy, để được hoàn thuế đối với các nguyên vật liệu thuộc tờ khai nhập khẩu từ ngày 01/09/2016 theo Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, trong quá trình kiểm tra sau thông quan, doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các hồ sơ, chứng từ chứng minh định mức sử dụng thực tế của các mã sản phẩm xuất khẩu, chứng minh lượng chênh lệch thừa phát sinh từ nguyên nhân nào, thuộc dòng hàng nào và tờ khai nhập khẩu nào được đơn vị kiểm tra sau thông quan kiểm tra, thống nhất trên Bản kết luận kiểm tra sau thông quan để đáp ứng yêu cầu kê khai của hồ sơ hoàn thuế.