Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kê khai nộp thuế phế liệu SXXK

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

  • Cty SANUFOOD
  • Binh chanh

Câu hỏi tư vấn

(12/10/2018 11:05 SA )

  • Hoàn thuế GTGT cho du khách
  • Kê khai nộp thuế phế liệu SXXK
  • Kính gởi tổ tư vấn: Công ty chúng tôi nhập thủy sản về SÀN XUẤT, XUẤT KHẨU. chúng tôi gởi thư nhờ tư vấn: Chúng tôi muốn bán, tiêu thụ nội địa phần phế liệu phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu: 1.Các thủ tục chúng tôi phải thực hiện là gi? gởi đến cơ quan thuế hay Cơ quan HQ? 2.Lượng phế liệu thu được trong quá trình sản xuất bán nội địa được miễn thuế này có bị khống chế về số lượng như quy định đối với hàng gia công tại K.4, Điều 10, nghị định 134/216/NĐ-CP (không quá 3% tổng luong NL NK) không?

Trả lời tư vấn

(25/10/2018 9:40 SA )