Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NHẬP KHẨU THAN ĐÁ TỪ NGA

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

  • PHẠM VĂN HOÀN
  • MOSCOW

Câu hỏi tư vấn

(09/12/2018 8:33 SA )

  • Chính sách nhập khẩu
  • NHẬP KHẨU THAN ĐÁ TỪ NGA
  • -CHO TÔI HỎI? TÔI CÓ NGUỒN THAN ĐÁ TỪ NGA MUỐN TÌM ĐỐI TÁC Ở VIỆT NAM , CÁC BẠN CÓ THỂ GIÚP TÔI VỀ MỘT SỐ CTY CẦN NHẬP KHẨU, -CHO TÔI BIẾT THỦ TỤC VÀ CÁC LOẠI THUẾ NHẬP KHẨU CẢM ƠN

Trả lời tư vấn

(07/01/2019 1:56 CH )

  • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
  • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Thuế XNK có ý kiến sau:

    Về chính sách mặt hàng: Liên quan đến việc nhập khẩu than, ngày 05/10/2016 Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có công văn số 2719/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nêu rõ: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu than trực tiếp cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.  Về thủ tục hải quan, căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, mặt hàng than đá không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Do đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa thông thường khác. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Về chính sách thuế: Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích, phân loại hàng hóa; Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty xác định mã số HS theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, xác định trị giá tính thuế của mặt hàng dự kiến nhập khẩu và kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường (nếu có). - Về thuế suất thuế nhập khẩu, Công ty tham khảo mã mặt hàng 27.01 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 150/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017 của Chính phủ. - Về thuế suất thuế GTGT, Công ty tham khảo mã mặt hàng 27.01 tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính. - Về thuế suất thuế BVMT, Công ty tham khảo Biểu thuế BVMT quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó mức thuế BVMT đối với mặt hàng than đá là từ 15.000 – 30.000 đồng/tấn tùy chủng loại than đá. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, Công ty liên hệ trực tiếp cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.