Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Vướng mắc phế liệu, phế phẩm

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Litex
 • Di An, Bình Dương

Câu hỏi tư vấn

(13/12/2018 10:57 SA )

 • Thủ tục hải quan
 • Vướng mắc phế liệu, phế phẩm
 • Kính gửi: Đội Tư Vấn thủ tục Hải quan, Công ty chúng tôi có các vướng mắc sau: 1/ Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì: “4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có)"; Công ty chúng tôi thực hiện ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài, trực tiếp nhập khẩu toàn bô nguyên phụ liệu theo HĐGC đã ký; Và Công ty chúng tôi đem toàn bô nguyên phụ liệu đã nhập khẩu giao cho công ty thành viên của công ty gia công lại, sau đó công ty chúng tôi nhận lại sản phẩm thành phẩm để xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài (Công ty thành viên đã được công ty chúng tôi thông báo cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khấu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công và đã có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất từ cơ quan Hải quan). Khi giao nguyên phụ liệu cho công ty thành viên gia công lại công ty chúng tôi cấp nguyên phụ liệu theo định mức sản xuất + cả % hao hụt (toàn bộ % hao hụt mà đối tác nước ngoài đã cấp cho công ty chúng tôi). Như vậy đối với trường hợp này, công ty chúng tôi phát sinh phần quản lý phế liệu, phế phẩm giữa công ty chúng tôi và công ty thành viên; - Để xử lý phế liệu, phế phẩm của HĐGC nêu trên công ty chúng tôi xử lý như bên dưới có được hay không! : + Ủy quyền cho công ty thành viên xử lý phế liệu, phế phẩm (Căn cứ trên HĐGC lại ký giữa công ty chúng tôi và công ty thành viên, có thể hiện % hao hụt cấp cho công ty thành viên). + Công ty thành viên kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế nội địa khi bán. (Vì trên thực tế phần phế liệu, phế phẩm này công ty chúng tôi không bán vì đã cấp hết cho đơn vị thành viên, do đó đơn vị thành viên xử lý theo thỏa thuận HĐGC lại đã ký). + Công ty chúng tôi dựa vào hóa đơn bán ra của đơn vị thành viên để làm cơ sở thông báo cho cơ quan hải quan. 2/ Căn cứ CV số 6121/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 “Về thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại theo quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 41 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp chỉ thông báo một lần cho hợp đồng gia công lại trước khi đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại tại doanh nghiệp khác, không phải từng lần trước khi đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại; Nội dung thông báo bao gồm các thông tin cơ bản của hợp đồng gia công gồm: thông tin bên giao, bên nhận gia công; số hợp đồng/phụ lục hợp đồng; nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công, sản phẩm nhận về; công đoạn thuê gia công; phí gia công; thời gian dự kiến đưa đi; thời gian dự kiến nhận sản phẩm về.” nhưng thực tế khi thực hiện thì Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận yêu cầu nộp thêm Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL và thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất của đơn vị nhận gia công lại. Như vậy, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận thực hiện đúng hay sai! 3/ “Về thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung Điều 56 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính” Theo qui định trên thì khi DN đã có “KẾT LUẬN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT cho loại hình sản xuất xuất khẩu” thì DN có cần phải làm “hồ sơ thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu để kiểm tra lại cơ sơ sản xuất cho loại hình gia công” hay không!; Cùng một Chi cục Hải quan quản lý. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ quí Đội Tư Vấn thủ tục Hải quan. Xin Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào. Thuy Le LITEX

Trả lời tư vấn

(07/01/2019 1:56 CH )

 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Thuế XNK có ý kiến sau:

  a) Về việc ủy quyền xử lý và kê khai nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công: Căn cứ Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế được phép ủy quyền cho người khác nộp thuế theo quy định của pháp luật.  Trường hợp công ty thành viên được phép nhận gia công lại theo quy định tại khoản 41 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì công ty thành viên được phép kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) với cơ quan hải quan theo ủy quyền của công ty ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài. Trên bảng kê ghi rõ kê khai, nộp thuế theo ủy quyền của bên ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài.

  b) Về thủ tục kê khai nộp thuế cho phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công chuyển tiêu thụ nội địa: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 hướng dẫn chi tiết thủ tục kê khai nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công chuyển tiêu thụ nội địa. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ công văn 7565/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

  c) Về việc kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế nội địa: Căn cứ Điều 62 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài là người thực hiện báo cáo quyết toán HĐGC với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện HĐGC này. Như vậy, phế liệu, phế phẩm bán ra phải sử dụng hóa đơn GTGT của công ty ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài để đảm bảo đầy đủ các chứng từ quyết toán HĐGC giữa bên ký kết HĐGC với cơ quan hải quan. Do đó, thuế GTGT đầu ra đối với phế liệu, phế phẩm do công ty ký kết HĐGC với thương nhân nước ngoài thực hiện kê khai với cơ quan thuế nội địa.