Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

(HQ Online)-  Nội dung này được Bộ Tài chính đề cập trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN).

(HQ Online)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Sở Tài chính TP. HCM hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí và hạch toán mục lục NSNN đối với nguồn vốn giải quyết việc làm.

(HQ Online)- Hiện nay, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tháng 6/2018 nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực hải quan, xây dựng, y tế, giáo dục chính thức có hiệu lực.

(HQ Online)- Canada vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc dạng thanh nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo