Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

(HQ Online)- Quy định này được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán mà Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi.

(HQ Online)- Trước thông tin mặt hàng ni lông đang bị thất thu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Bộ Tài chính cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ; tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ thuế BVMT phải nộp; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về thuế BVMT đối với cơ sở sản xuất túi ni lông.

(HQ Online)- Hơn một năm xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cũng là từng đó thời gian Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tích cực lấy ý kiến, lắng nghe, ghi nhận và sửa đổi các chính sách, quy trình quản lý thuế với mục tiêu chống thất thu ngân sách, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

(HQ Online)- Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hóa đơn điện tử sẽ gồm nhiều loại ngoài hóa đơn giá trị gia tăng.

(HQ Online)- Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1642/QĐ-BTC ban hành Danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

(HQ Online)- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mới được ban hành đã quy định các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo