Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DN chế xuất, vận chuyển thẳng vào DN chế xuất thì không phải kê khai, nộp thuế NK.

(HQ Online)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định về thủ tục tạm NK, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

(HQ Online)- Trước thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc thực hiện kiểm tra đối với hồ sơ “hoàn thuế trước – kiểm tra sau” sẽ do Chi cục Hải quan tự tổ chức thực hiện hay do Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện… Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về vấn đề này.

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan nhất trí với chủ trương đưa các mặt hàng đã chế biến sâu, ít rủi ro như mặt hàng cá bào khô ra khỏi Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch.

(HQ Online)- Trả lời Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải về việc khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho mặt hàng nước trái cây lên men nồng độ cồn 4,5 độ, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết về khai báo loại thuế này.

(HQ Online)- Việc chưa có Danh mục sản phẩm thông tin mạng NK theo giấy phép gây khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thực hiện các Nghị định của Chính phủ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. 

(HQ Online)- Trả lời thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về thủ tục kiểm tra không thu thuế các trường hợp không phải nộp thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, hồ sơ không thu thuế thuộc đối tượng không phải thực hiện phân loại hồ sơ, trừ 2 trường hợp…

(HQ Online)- Hầu hết quyết định xử phạt vi phạm hành chính không được thi hành đều do các đối tượng không thực hiện hoặc không có tài sản để thi hành. Quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa rõ ràng, thiếu phù hợp với thực tế dẫn đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan khó áp dụng thực hiện.

(HQ Online)- Bộ Tài chính trả lời một số Hiệp hội DN về việc hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu, hàng hóa NK để sản xuất, gia công hàng XK.

(HQ Online)- Gặp vướng trong quá trình thực hiện hoàn thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 63, 64, 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Hải quan Hải Phòng và Quảng Ninh cho biết, các vướng mắc đối với việc xử lý số tiền thuế được hoàn do hầu hết các DN còn nợ lệ phí của các Chi cục Hải quan trên toàn quốc, nhưng DN lại không đề nghị bù trừ. Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn vấn đề này.

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn thủ tục đối với bưu gửi nhập khẩu gửi nhầm chuyến.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo