Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất mà cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công và tự XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế.

(HQ Online)- Đến đầu tháng 12, Hải quan Quảng Ninh đã ban hành 238 quyết định kiểm tra sau thông quan gồm 175 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan và 59 cuộc tại trụ sở DN.

(HQ Online)- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1645/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 40 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. .

(HQ Online)- Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng vừa được Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc đưa ra đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc trong thực hiện công tác quản lý rủi ro.

(HQ Online)- Thống kê từ Tổng cục Hải quan, đến ngày 10/12, Hải quan Điện Biên thu nộp ngân sách 102,69 tỷ đồng, đạt 205,39% chỉ tiêu dự toán (50 tỷ đồng), đạt 102,69% chỉ tiêu phấn đấu (100 tỷ đồng).

(HQ Online)- Sau thời gian thực hiện, Cục Hải quan TPHCM vừa hoàn thành triển khai sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy với 238 vị trí công tác bổ nhiệm, điều động, tinh giản 30 đội, tổ công tác. Sự kiện này sẽ tạo đà cho Cục Hải quan TPHCM cùng ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện quản lý hải quan tự động, góp phần cùng TPHCM thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù... Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng chia sẻ về kết quả thực hiện mang tính lịch sử của đơn vị.

(HQ Online)- Là một trong những ngành đi đầu trong xu hướng này, ngành Hải quan đã tích cực áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại với các trụ cột là: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý hải quan; chuyển căn bản từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phát triển Cổng thông tin một cửa Quốc gia để kết nối thủ tục hành chính quản lý XNK của các bộ, cơ quan quản lý với cơ quan Hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm  chi phí cho doanh nghiệp.

(HQ Online)- Là một trong những ngành đi đầu trong xu hướng này, ngành Hải quan đã tích cực áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại với các trụ cột là: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý hải quan; chuyển căn bản từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phát triển Cổng thông tin một cửa Quốc gia để kết nối thủ tục hành chính quản lý XNK của các bộ, cơ quan quản lý với cơ quan Hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm  chi phí cho doanh nghiệp.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo