Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin văn bản
Văn bản:
Quyết định quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Thuộc tính VB
VB liên quan
Tên văn bản:Quyết định quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Cơ quan ban hành:Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:24/10/2018
Ngày đăng thông báo: 
Ngày hiệu lực:15/10/2018
Ngày hết hiệu lực: 
Loại văn bản:Quyết định
Số hiệu:13/2018/TT-BTTTT
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Hiệu lực văn bản:Còn hiệu lực