Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) tờ khai phiên bản 4.0.8 đáp ứng việc hợp nhất chi cục thuế (CCT) trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước quý IV và cả năm 2018 (thu nội địa không kể dầu thô).

(HQ Online)- Chiếm tỷ trọng hơn 60% tổng số thu nội địa, tình hình thu ngân sách của TP,HCM từ khu vực sản xuất kinh doanh đang có sự tăng trưởng vượt bậc.

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế để đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin đến từng cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(HQ Online)-Trên 25.000 quyết định cưỡng chế thuế, với tổng số tiền nợ thuế trên 10.300 tỷ đồng đã được Cục Thuế TP.HCM ban hành trong 9 tháng năm 2018. 

(HQ Online)- Qua thanh tra thuế thời kỳ năm 2015, 2016 và 2017, Đoàn Thanh tra của Tổng cục Thuế đã ra quyết định phạt, truy thu và thu hồi hoàn gần 4,6 tỷ đồng đối với Công ty Vicostone.

(HQ Online)- Dù kinh doanh kinh tế hộ gia đình trong thời gian qua đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước nhưng vẫn chưa tương xứng với quy mô phát triển. Do vậy, phải thay đổi cơ chế, chính sách quản lý đối với khu vực này (thông qua Luật Quản lý thuế) để loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, giám sát, hạn chế tối đa tình trạng thất thu trong lĩnh vực này.

(HQ Online)-Grab hiện đang ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1.656 tổ chức, hợp tác xã trên 6 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua thanh tra 2 hợp tác xã, Cục Thuế TP.HCM truy thu gần 1 tỷ đồng tiền thuế. 

(HQ Online)- Đây là nội dung chính trong kế hoạch hành động 3 tháng cuối năm của ngành thuế, đáng chú ý là tập trung thanh, kiểm tra với các doanh nghiệp có rủi ro lớn, khả năng khai thác tăng thu cao và theo các chuyên đề.

(HQ Online)- Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ của 63 Cục Thuế ước tính đến thời điểm 30/9/2018 là 82.961 tỷ đồng. Số nợ này tăng 9.817 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. 

(HQ Online)- Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung có tác động đến công tác kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước nhằm thực hiện những cải cách, đổi mới trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo