Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(HQ Online)-Nhằm phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước năm 2018, UBND TPHCM vừa chỉ đạo Cục Thuế TPHCM triển khai thực hiện công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành toàn bộ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã đề ra.

(HQ Online)- Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế vừa ban hành Phương án xử lý nợ đọng thuế.

(HQ Online)- Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, trong tháng 11 tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế thực hiện ước đạt 76.100 tỷ đồng, bằng 7,1% so với dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ. 

(HQ Online)- Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng chây ỳ không nộp cho ngân sách nhà nước khiến số nợ thuế từ mảng nhà, đất trên địa bàn TPHCM tăng cao vọt.

(HQ Online)- Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chương trình ứng dụng dự báo luồng tiền để tiến tới triển khai diện rộng trên toàn quốc, từng bước hiện đại hóa công tác dự báo luồng tiền trên toàn hệ thống KBNN.

(HQ Online)- Cục Thuế Hà Nội vừa ra thông báo đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ thuế để lừa đảo.

(HQ Online)- Để cải thiện số giờ tuân thủ nghĩa vụ thuế của Việt Nam trong thời gian tới, bên cạnh những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Thuế, rất cần ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp.

(HQ Online)- Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính đến ngày 30/11/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN là hơn 243 nghìn tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch năm.

(HQ Online)- Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, cùng với tăng nguồn thu, Cục Thuế TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp siết thu hồi nợ thuế cuối năm.

(HQ Online)-Cục Thuế TPHCM vừa công bố danh sách 1.206 doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ nợ thuế với tổng số nợ hơn 587,2 tỉ đồng tiền thuế, tiền phạt, chậm nộp.

(HQ Online)- Khi dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi được trình Quốc hội xem xét, có ý kiến đề nghị xem xét quy định Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng, liên quan đến bảo mật thông tin của người nộp thuế. 

Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Quảng cáo