Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản mới cập nhật
STTSố công vănNgàyNội dung
188/2018/TT-BTC
19/11/2018
Áp dụng
19/11/2018
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
2125/2017/NĐ-CP
16/11/2018
Áp dụng
01/01/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
34244/QĐ-BCT
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Quyết định số 4244/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công thương về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
44243/QĐ-BCT
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Quyết định số 4243/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công thương về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
5155/2018/NĐ-CP
12/11/2018
Áp dụng
12/11/2018
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
6154/2018/NĐ-CP
09/11/2018
Áp dụng
09/11/2018
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
72043/QĐ-BTC
07/11/2018
Áp dụng
07/11/2018
Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN
8151/2018/NĐ-CP
07/11/2018
Áp dụng
07/11/2018
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
943/2018/QĐ-TTg
01/11/2018
Áp dụng
20/12/2018
Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ hống ngành sản phẩm Việt Nam
104086/QĐ-BCT
30/10/2018
Áp dụng
30/10/2018
Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
114085/QĐ-BCT
30/10/2018
Áp dụng
30/10/2018
Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
1213/2018/TT-BTTTT
24/10/2018
Áp dụng
15/10/2018
Quyết định quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
133210/QĐ-BTNMT
24/10/2018
Áp dụng
24/10/2018
Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
143442/QĐ-GC
24/10/2018
Áp dụng
31/10/2018
Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
153442/QĐ-GC (2018)
24/10/2018
Áp dụng
01/01/0001
Quyết định số 3442/QĐ-GC đến Quyết định số 3444/QĐ-GC của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
1605/CT-BTC
23/10/2018
Áp dụng
23/10/2018
Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài
1736-NQ/TW
22/10/2018
Áp dụng
22/10/2018
Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung Ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
18873/QĐ-HQĐNg
22/10/2018
Áp dụng
22/10/2018
Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK
191385/QĐ-TTg
21/10/2018
Áp dụng
21/10/2018
Quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
2013/2018/TT-BNV
19/10/2018
Áp dụng
05/12/2018
Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước