Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tags

thủ tục hải quan

(HQ Online)- Chỉ đạo trên vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra đối với Cục Hải quan Hải Phòng và Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty CP TM Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Nam về việc xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng NK. Theo đó, để được xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá, DN phải đáp ứng được các quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.
(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giải pháp Tiếp vận D.T.K (TP. Hồ Chí Minh), do không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với C/O mẫu KV/VK.
(HQ Online)- Ngày 2/8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến hải quan địa phương và DN về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Theo kế hoạch dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong quý III/2018.
(HQ Online)- Việc phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực Hải quan, hoạt động XNK cho cộng đồng DN là một nội dung quan trọng trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp đang được ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện.
(HQ Online)- Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2018/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC được xây dựng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, qua đó góp phần giảm bớt sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và DN trong việc giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục cho DN.
Trang 1/3