Facebook Twitter youtube Tiktok
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 68/2023/TT-BTC Ban hành
08/11/2023
Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
2 1274/QĐ-TTg Ban hành
31/10/2023
Quyết định 1274/QĐ-TTg năm 2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém của dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3 1965/QĐ-BTC Ban hành
15/09/2023
Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
4 1893/QĐ-BTC Ban hành
05/09/2023
Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2023 công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
5 1880/QĐ-BTC Ban hành
30/08/2023
Quyết định 1880/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6 54/2023/TT-BTC Ban hành
15/08/2023
Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7 1690/QĐ-BTC Ban hành
04/08/2023
Quyết định 1690/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính
8 Ban hành
25/07/2023
Thông báo về tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023
9 2261/QĐ-GC Ban hành
23/06/2023
Quyết định v/v điều chỉnh QĐ số 2159/QĐ-GC ngày 15/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công
10 3173/TCHQ-TXNK Ban hành
21/06/2023
Thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế
( 4,292 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động