Facebook Twitter youtube Tiktok
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 68/2023/TT-BTC Ban hành
08/11/2023
Thông tư 68/2023/TT-BTC bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
2 1965/QĐ-BTC Ban hành
15/09/2023
Quyết định 1965/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
3 1893/QĐ-BTC Ban hành
05/09/2023
Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2023 công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
4 1880/QĐ-BTC Ban hành
30/08/2023
Quyết định 1880/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5 54/2023/TT-BTC Ban hành
15/08/2023
Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6 1690/QĐ-BTC Ban hành
04/08/2023
Quyết định 1690/QĐ-BTC năm 2023 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính
7 1161/QĐ-BTC Ban hành
08/06/2023
Quyết định 1161/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8 1132/QĐ-BTC Ban hành
06/06/2023
Quyết định 1132/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9 33/2023/TT-BTC Ban hành
31/05/2023
Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10 33/2023/TT-BTC Ban hành
31/05/2023
Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
( 837 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động